Dyrygent

dr hab. Monika Wilkiewicz

dyrygent

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie dyrygowania prof. Z. Bruny (1995). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz laureatka I Nagrody I Wydziałowego Konkursu Dyrygentów Chóralnych AM w Bydgoszczy (1995). W 2005 roku uzyskała stopień doktora, a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura.

Od 1995 roku związana z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. W latach 2005 – 2008 oraz 2008 – 2012 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w tejże uczelni. Od 2012 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego prowadząc przedmiot dyrygowanie, praktyki chóralne, czytanie partytur. Od 2016 roku Kierownik Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej.

Pomimo stałej aktywności jako dyrygent, uczestniczy także w pracach jury oraz prowadzi wykłady i warsztaty chóralne.

Chóralistyką zajmuje się od 1995 roku:

  • W latach 1995-1998 oraz 2002-2004 była dyrygentem Stowarzyszenia Śpiewaczego Chóru Męskiego „Hasło” w Bydgoszczy
  • W roku 1995 utworzyła Żeński Chór Kameralny parafii M.B.Ostrobramskiej w Bydgoszczy który prowadziła do roku 2010
  • W latach 1996 – 1998 była dyrygentem chóru chłopięco-męskiego działającego przy parafii Św. Wawrzyńca w Nakle n/ Notecią.        W tym samym mieście współpracowała również w latach 2004-2005 z chórem mieszanym „Soli Deo”
  • W latach 2004-2010 współpracowała z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
  • Jest założycielem i dyrygentem Chóru Żeńskiego „Primo” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy,                               który prowadzi od 1996r.
  • Od września 2014 r. pełni funkcję dyrygenta chórów w PSM I i II stopnia w Inowrocławiu
  • Od listopada 2015 r. jest dyrygentem Chóru Kameralnego PRO ARTE w Inowrocławiu

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W 2001 roku otrzymała Nagrodę Senatora RP D.Kempki dla dyrygenta chóru za udany debiut w XXI Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. W 2003 roku została wyróżniona Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Kilkakrotnie otrzymywała Indywidualną Nagrodę Rektora – III stopnia ( 2005, 2006, 2008, 2012) oraz II stopnia (2011). Podczas Ogólnopolskiego Konkursu Legnica Cantat 37 w 2006 roku, uzyskała nagrodę dla „Dyrygenta najlepszego chóru Turnieju” ( z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy), a w Finale XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy w roku 2008 – Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji Narodowej dla dyrygenta najlepszego chóru w kategorii młodzieżowych chórów szkolnych o głosach równych do lat 21 (z Chórem Żeńskim PRIMO). Także w 2008 roku uzyskała Nagrodę Specjalną dla wyróżniającego się dyrygenta podczas cyklicznego przeglądu chórów w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów „Śpiewająca Polska”. Prezydent miasta Bydgoszczy uhonorował Nagrodą za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (2010) oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki za wkład w artystyczny rozwój miasta (2013). W 2014 roku otrzymała Nagrodę Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej a także odznaczona została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medalem Srebrnym za długoletnią służbę.


PUBLIKACJE

Arti et Amicitiae – Dla Sztuki i Przyjaźni, w Wydarzenia Muzyczne na Pomorzu i Kujawach (2006)

Jan Przybylski – chórmistrz i pedagog – w Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach (2008)

Repertuar chóralny i jego zastosowanie w procesie nauczania przedmiotu dyrygowanie, wyd. przez Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2009)

30 lat Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” wyd. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2015)

Brak możliwości komentowania