Dyrygent

prof. dr hab. Monika Wilkiewicz

 

dyrygent

     dyrygent, wykładowca, nauczyciel, organizator życia muzycznego, założyciel i prezes
Fundacji PRIMO VOICE, Kierownik Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej Akademii
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
(dyplom z wyróżnieniem w klasie dyrygowania prof. Z. Bruny), laureatka I nagrody I Wydziałowego
Konkursu Dyrygentów Chóralnych AM w Bydgoszczy, stypendystka Ministra Kultury.
W latach 2005-2012 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji
Muzycznej AM w Bydgoszczy. W tym czasie współpracowała z prof. J. Staneckim i Chórem
Kameralnym AM w Bydgoszczy, z którym podczas Ogólnopolskiego Turnieju Chórów
„Legnica Cantat” 2006 uzyskała Złotą Lutnię – Nagrodę Główną oraz Nagrodę dla Dyrygenta
najlepzego chóru Turnieju.

Pomimo stałej aktywności jako chórmistrz prowadzi wykłady i warsztaty dla dyrygentów, współpracuje z chórami programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska w regionie kujawsko-pomorskim, jest recenzentem w przewodach doktorskich, jurorem podczas konkursów chóralnych, kierownikiem ogólnopolskich konferencji naukowych, autorem publikacji o tematyce muzycznej. Jej interpretacjom kompozycji chóralnych wielokrotnie przyznawano nagrody specjalne za najlepsze wykonanie. Jest także realizatorem prawykonań kompozycji chóralnych Marcina Kopczyńskiego i Łukasza Urbaniaka – trzykrotnie międzynarodowych i czterokrotnie polskich. Zatrudniona w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na stanowisku profesora prowadzi przedmiot dyrygowanie, czytanie partytur, studia nad partyturą, praktyki chóralne, seminarium pracy naukowej.Chóralistyką zajmuje się od 1995 roku:

  • W latach 1995-1998 oraz 2002-2004 była dyrygentem Stowarzyszenia Śpiewaczego Chóru Męskiego „Hasło” w Bydgoszczy
  • W roku 1995 utworzyła Żeński Chór Kameralny parafii M.B.Ostrobramskiej w Bydgoszczy który prowadziła do roku 2010
  • W latach 1996 – 1998 była dyrygentem chóru chłopięco-męskiego działającego przy parafii Św. Wawrzyńca w Nakle n/ Notecią. W tym samym mieście współpracowała również w latach 2004-2005 z chórem mieszanym „Soli Deo”
  • W latach 2004-2010 współpracowała z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
  • Jest założycielem i dyrygentem Chóru PRIMO I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, który prowadzi od 1996r.
  • Od września 2014 r. pełni funkcję dyrygenta chórów w PSM I i II stopnia w Inowrocławiu
  • Od listopada 2015 r.jest dyrygentem Chóru Kameralnego PRO ARTE w Inowrocławiu

 


 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

       W 2001 roku otrzymała Nagrodę Senatora RP D.Kempki dla dyrygenta chóru za udany debiut w XXI Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy.
W 2003 roku została wyróżniona Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Kilkakrotnie otrzymywała Indywidualną Nagrodę Rektora – III stopnia ( 2005, 2006, 2008, 2012) oraz II stopnia (2011). Prezydent miasta Bydgoszczy uhonorował Nagrodą za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (2010) oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki za wkład w artystyczny rozwój miasta (2013). W 2014 roku otrzymała Nagrodę Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej a także odznaczona została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medalem Srebrnym za długoletnią służbę.
Podczas ogólnopolskich konkursów chóralnych była kilkakrotnie wyróżniona Nagrodą dla najlepszego dyrygenta ( 2001, 2006, 2008, 2017, 2018, 2019).

 


 

PUBLIKACJE

Arti et Amicitiae – Dla Sztuki i Przyjaźni, w Wydarzenia Muzyczne na Pomorzu i Kujawach (2006)

Jan Przybylski – chórmistrz i pedagog – w Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach (2008)

Repertuar chóralny i jego zastosowanie w procesie nauczania przedmiotu dyrygowanie, wyd. przez Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2009)

30 lat Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” wyd. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2015)

„Analiza problemów wykonawczych i metody ich rozwiązywania w utworach Józefa Świdra na chór żeńsk:i Ave Maria, Moja piosenka, Jubilate Deo, Krakowiak” w: Polscy kompozytorzy muzyki chóralnej: Marek Jasiński, Józef Świder, Romuald Twardowski, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2020)

 

Brak możliwości komentowania