FESTIWAL W RZYMIE 2014

W dniach 2-11 marca 2014 Chór PRIMO uczestniczył w 3. Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr w Rzymie.

Występy zespołu podczas festiwalu z pewnością wpłynęły na ugruntowanie wysokiej pozycji Bydgoszczy jako znaczącego ośrodka kultury o czym świadczy przyznanie przez organizatorów Golden Diploma.

Niezapomnianym przeżyciem były koncerty festiwalowe m.in. w historycznym Panteonie a także Audytorium Michelangelo podczas których chór promował przede wszystkim sakralną twórczość czołowych polskich kompozytorów muzyki chóralnej.

Dodatkowym, ważnym punktem podróży, były koncerty dedykowane Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w roku Jego kanonizacji, zorganizowane w Domu Polskim znajdującym się na obrzeżach Rzymu. Udział w środowej Audiencji na Placu św. Piotra; chwila w której przejeżdżał obok chórzystek ( stojących przy barierkach) Ojciec św. Franciszek, na zawsze zostanie w ich pamięci i sercach!

Oprócz pobytu w „wiecznym mieście” chór PRIMO mógł zwiedzić także Asyż oraz zatrzymać się w Reggio Emilia – mieście partnerskim Bydgoszczy. Wyróżnieniem dla zespołu było zaproszenie do udziału w Koncercie Inaugurującym Festiwal „Soli Deo Gloria 2014” .

Godzinny występ bydgoskiego chóru oprócz włoskiej publiczności wysłuchała również grupa Polaków mieszkających na terenie prowincji, która wraz z polskim księdzem (Bogumiłem Krankowskim od 27 lat mieszkającym w Reggio) zorganizowała po koncercie przemiłe spotkanie wraz z poczęstunkiem oraz kolejnego dnia wspaniale ugościła chórzystki w swojej parafii.

Całe przedsięwzięcie – udział Chóru Żeńskiego PRIMO ZSO nr1 w Bydgoszczy w 3. Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr w Rzymie oraz udział w Koncercie Inaugurującym Festiwal „ Soli Deo Gloria 2014” w Reggio Emilia zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy oraz stypendium artystycznemu przyznanemu dyrygentowi Monice Wilkiewicz na realizację powyższego projektu.

Brak możliwości komentowania